Lipiec na rynku NewConnect

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy Biuletyn podsumowujący debiuty na rynku
NewConnect w lipcu 2012 r. przygotowany przez Progress Holding Sp. z o.o.

W lipcu na NewConnect zadebiutowało 9 nowych spółek. Struktura branżowa debiutantów przedstawia się następująco: 2 spółki z branży „Eco-energia” oraz po 1 z „Handel”, „Media” „Wypoczynek”, „Informatyka”, „Budownictwo”, „Recykling” oraz „Nieruchomości”. Średnia ilość debiutów z ostatnich 7 miesięcy wynosi 8,29 spółki. Nowe spółki w czerwcu sprzedały swoje akcje za najwyższą w tym roku kwotę ponad 38 mln PLN. Najwyższą kwotę kapitału pozyskała spółka z branży nieruchomości – Mostostal Wrocław S.A., a wartość pozyskanego kapitału wynosiła 16 mln PLN. Kolejne miejsce zajęła spółka Elemental Holding S.A. z wartością pozyskanego kapitału ponad 10,8 mln PLN. Na dzień 31 lipca notowanych jest już 406 emitentów.

Podsumowując, miniony miesiąc sugeruje nam ożywienie na rynku NewConnect i rosnące zainteresowanie jego podmiotami. Średni wynik pomiędzy ceną z emisji i ceną na debiucie wyniósł 419% (mediana 49,68%), a na 29.06 średni wynik wyniósł 297% (mediana 23,64%). Do pozytywnych stron lipcowych debiutów należy zaliczyć:
· dużą kapitalizację 5 nowych spółek,
· 2 spółki wykazują znaczące historie zysku,
· wysokie stopy zwrotu 7 spółek,
· dużą wartość pozyskanego kapitału co świadczy o zainteresowaniu inwestorów alternatywnym rynkiem.

Pełna treść raportu wraz z tabelarycznym opracowaniem debiutujących spółek znajduje się w załączonym pliku.

Opracowanie: Progress Holding

ZałącznikWielkość
raport_07_2012.pdf889.84 KB