JR HOLDING ASI wypracowuje bardzo wysoki zysk netto w 3 kw. 2020 r.

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zanotowała ponad 340 mln zł zysku netto w 3 kw. 2020 r. Z kolei po trzech kwartałach tego roku jej zysk netto sięgnął blisko 760 mln zł.

Zakończony 3 kwartał br. był dla Spółki niezwykle udany, bowiem udało jej się wypracować niezwykle wysoki zysk netto przekraczający 340 mln zł. Narastająco, po trzech kwartałach zysk netto JR HOLDING ASI S.A. sięga prawie 760 mln zł. Osiągnięcie tych znakomitych wyników finansowych to przede wszystkim zasługa wzrostu wartości spółek portfelowych, które znajdują się w portfelu inwestycyjnym. Oczywiście, wcześniej zostały one poddane dogłębnej analizie i zweryfikowane pod kątem możliwości wzrostu wartości. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. jest zadowolony z wypracowanych wyników w samym trzecim kwartale br., jak i po trzech kwartałach tego roku.

„Za nami kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo wysoki zysk netto. Dobrane przez nas spółki do portfela inwestycyjnego rozwijają się bardzo dobrze i zwiększają dynamicznie wycenę rynkową. Bardzo nas cieszy ich rozwój, który wpływa pozytywnie na wzrost naszych aktywów oraz na nasze wyniki finansowe. Zamierzamy zakończyć ten rok rekordowym wynikiem w całej historii Spółki.” - wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

Emitent jest skoncentrowany na projektach inwestycyjnych związanych z branżą OZE, gier komputerowych, nowoczesnych technologii oraz medycyny i biotechnologii, a wkrótce także ze sztuczną inteligencję. Powyższe branże mają przed sobą bardzo dobre perspektywy, a podmioty w nich działające mogą osiągać wysokie wzrosty wartości. Po bardzo udanych inwestycjach w spółki tzw. „Covidowe”, JR HOLDING ASI S.A. będzie redukował zaangażowanie w tym segmencie, co wynika ze zmieniającej się sytuacji rynkowej. Do końca roku Spółka opublikuje również zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2020-2022.

„Nasza dotychczasowa strategia jest cały czas realizowana, a jej założenia zostały spełnione z wyprzedzeniem i na wyższym poziomie. Analizujemy i weryfikujemy wiele bardzo ciekawych projektów inwestycyjnych, które do nas trafia. Dzięki umocnieniu marki JR HOLDING ASI na rynku transakcji i projektów inwestycyjnych jesteśmy coraz silniejszym partnerem dla wielu przedsięwzięć biznesowych. Uważam, że nasza obecna wycena rynkowa nie jest adekwatna do posiadanych przez nas aktywów i osiągniętych wyników finansowych oraz nie odzwierciedla dynamicznego rozwoju Grupy.” - zakończył Ciszewski.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

źródło: JR HOLDING ASI