Grudzień na rynku NewConnect

W grudniu 2012 na NewConnect pojawiło się 9 nowych spółek, które pozyskały w sumie prawie 64 mln PLN kapitału.

W ostatnim miesiącu 2012 roku, indeks NC spadł o 0,57% w stosunku do wartości na koniec listopada. Jak możemy zauważyć na wykresach, NCIndex w 2012 stracił i kończy rok ogólnym wynikiem -20,09% (rok 2011 to -34,39%), podczas, gdy WIG20 zachował się wręcz odwrotnie i zanotował 20,45% wzrost (rok 2011 to -21,85%). Trendy NCIndex i WIG20 są zupełnie różne.

W 2012 roku na NewConnect dominował temat poprawienia jakości emitentów. Wprowadzono grupę spółek o wyższym ryzyku z uwagi na płynność: HLR i SHLR. Organizator ASO wymagał od spółek programów naprawczych, nałożył kary pieniężne, a 10 spółek usunął z notowań. Działania zmierzające do czyszczenia NewConnect zapewne dyscyplinują spółki, ale nie zmieniły obrazu postrzegania rynku. Początkowy sukces szerokiego udostępnienia rynku zorganizowanego i dużej ilości spółek debiutantów wprowadzonych do obrotu - ponad 420 spółek w przeciągu 5 lat - stał się w obecnym czasie istotnym problemem.

Niestety wśród inwestorów NewConnect stracił wiele blasku. Wiele spółek, szczególnie tych małych, jest słabych finansowo i towarzyszy im wysokie ryzyko.

W szumie informacyjnym często zatracano trzeźwą ocenę fundamentów finansowych emitentów oraz cenę akcji.

W dalszym ciągu na NewConnect jest szereg spółek o dobrej kondycji finansowej, które co roku pokazują wzrost wyników.

Pełna treść raportu wraz z tabelarycznym opracowaniem debiutujących spółek znajduje się w załączonym pliku.

Opracowanie: Progress Holding

ZałącznikWielkość
raport_12_2012.pdf822.45 KB