Informacje

2020-07-10 09:07

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zwiększyła wartość posiadanych aktywów do blisko 738 mln zł na koniec czerwca 2020 r. Spółki portfelowe Emitenta realizują przyjęte strategie rozwoju i notują istotne wzrosty wycen rynkowych.

czytaj więcej...
2020-07-09 10:48

Po prawie trzech miesiącach negocjacji, VARSAV Game Studios podpisało z Aquaclass Sistemas Ltda działającą pod marką FinalBoss umowę warunkową dot. współpracy w zakresie koprodukcji i wydania na PC i konsole nowej generacji gry The Path Of Calydra – trzecioosobowej gry przygodowej osadzonej w fantastycznym świecie Calysgore.

czytaj więcej...
2020-07-07 13:04

TopLevelTennis.com S.A. (poprzednio Thunderbolt S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała umowę z ADAB Sports Consulting Private Limited (ADAB) zarejestrowanym w New Delhi w Indiach, której przedmiotem jest podjęcie współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie promocji i sprzedaży subskrypcji na kursy szkoleniowe oferowane przez TopLevelTennis.com na terytorium Republiki Indii.

czytaj więcej...
2020-07-03 11:39

Śląskie Kamienice S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała, że spółka zależna Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji podpisała umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych ze spółką COLUMBUS ENERGY S.A.

czytaj więcej...
2020-07-02 12:39

MedApp S.A., polska spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w gromadzeniu dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i mieszanej rzeczywistości opublikowała raport roczny za 2019 rok. W minionym roku spółka odnotowała 3,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 0,7 mln zł zysku netto. Jest to pierwszy rok w historii spółki, w którym MedApp osiągnął dodatni wynik netto.

czytaj więcej...
2020-07-02 10:00

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, dokonała terminowego wykupu obligacji serii B. Wartość nominalna wykupionych obligacji wynosiła 1,32 mln zł.

czytaj więcej...
2020-06-29 15:42

Grupa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, z sukcesem zakończyła pierwszą transzę emisji akcji United Label, skierowaną do dużych inwestorów. Druga transza emisji akcji, o wartości 1,4 mln zł, startuje już 1 lipca w formie publicznej kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl.

czytaj więcej...
2020-06-29 10:40

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., otrzymała list intencyjny od podmiotu z Republiki Południowej Afryki, w którym wyraża on zainteresowanie zakupem 100.000 szt. produktu Tastein tester - testów smakowych na COVID-19. Spółka dokonała również inwestycji w kolejny podmiot z branży biotechnologii - HELIX IMMUNO-ONKOLOGY S.A.

czytaj więcej...
2020-06-25 09:53

Technologiczna spółka z branży medycznej InventionMed poszerza działalność w zakresie dystrybucji testów na COVID-19. Spółka zawarła umowę o poufności (NDA) z Shenzhen Microprofit Biotech Co. Ltd. Współpraca z chińską firmą będzie dotyczyć importu testów na rynek polski. Docelowy kontrakt może dotyczyć również wsparcia we wdrożeniu produktów InventionMed na rynku azjatyckim.

czytaj więcej...
2020-06-24 17:54

Digital Avenue S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2007 r., otrzymała informację od spółki ICE CODE GAMES Sp. z o.o., z którą podpisała porozumienie o podstawowych warunkach połączenia, o ujawnieniu nazwy wydawcy gry o kodowej nazwie „Projekt W”. Będzie nim światowe wydawnictwo Good Shepherd Entertainment.

czytaj więcej...