Informacje

2021-09-16 16:38

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., poinformowała, że jej akcjonariusze podczas NWZ podjęli uchwałę o połączeniu ze spółką VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę na VR Factory Games S.A.

czytaj więcej...
2021-09-16 13:25

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazła się uchwała o podjęciu działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przedmiotem obrad zwołanego NWZ będą również uchwały niezbędne w celu dostosowania JR HOLDING do spełnienia wymagań Rynku Głównego GPW.

czytaj więcej...
2021-08-31 09:42

Eurohit S.A. (poprzednio BOA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r., podpisała Plan Połączenia z Sheepyard Sp. z o.o. Po połączeniu Spółka zmieni nazwę na Sheepyard S.A. i będzie prowadziła działalność w branży gier mobilnych.

czytaj więcej...
2021-08-26 09:21

Spółka Image Power S.A. poinformowała, że przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Zaleński, większościowy udziałowiec, zwiększa zaangażowanie w Spółce. Obecnie współzałożyciel studia deweloperskiego posiada ponad 39% akcji Image Power S.A.

czytaj więcej...
2021-08-24 10:54

Asmodev, producent gier o oryginalnej mroczno-romantycznej tematyce, wypracował w pierwszym półroczu 2021 r. ponad 177 tys. zł przychodu. Wpływy spółki pochodzą ze sprzedaży własnych gier oraz transz wydawców za osiągnięcie kamieni milowych w produkcji poszczególnych tytułów.

czytaj więcej...
2021-08-20 09:02

TopLevelTennis.com S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2008 r., po przeprowadzonej analizie wybrała dalszy kierunek swojego rozwoju. Emitent wydzieli dotychczasową działalność związaną z tenisem i wniesie ją do spółki zależnej oraz rozważy połączenie z innym podmiotem.

czytaj więcej...
2021-08-19 11:11

Drugi tytuł z portfolio wydawniczego United Label – Eldest Souls, pixel’artowy RPG bossrush, osiągnął próg rentowności w ciągu 20 pierwszych dni sprzedaży, zwracając wszelkie nakłady poniesione na produkcję i marketing gry.

czytaj więcej...
2021-08-17 10:08

InventionMed, technologiczna firma z branży medycznej, ma pozwolenie na budowę Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR. „Wirtualny szpital” to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju w kwocie 16 mln zł.

W listopadzie ubiegłego roku spółka dokonała zakupu nieruchomości o łącznej powierzchni 2072 mkw.

czytaj więcej...
2021-08-17 09:30

Grupa Hub.Tech, rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania, odnotowała w II kw. 2021 r. przeszło 220% wzrost przychodów, które wyniosły 32,9 mln zł, wobec 14,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ślad za wzrostem sprzedaży wzrosły również koszty Grupy oraz inwestycje przygotowujące do dalszego dynamicznego rozwoju i zwiększenia mocy produkcyjnych.

czytaj więcej...
2021-08-16 07:15

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Columbus Energy osiągnęła ponad 335 mln zł przychodów, czyli o 32% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Znacząco wzrosły też aktywa Grupy - z 240 mln zł po pierwszym półroczu 2020 r. do prawie 690 mln zł w połowie bieżącego roku.

czytaj więcej...